Προσθετική δοντιών

Ακίνητη προσθετική δοντιών

H ακίνητη προσθετική δοντιών περιλαμβάνει εργασίες όπως στεφάνες και γέφυρες δοντιών οι οποίες συγκολλούνται στα υπάρχοντα δόντια ή εμφυτεύματα του ασθενούς, είτε για την αποκατάσταση ενός δοντιού με εκτεταμένη βλάβη (ένθετο, επένθετο, στεφάνη), είτε για την αντικατάσταση μικρού αριθμού εκλιπόντων δοντιών (γέφυρα).

Κινητή προσθετική δοντιών

Η κινητή προσθετική δοντιών περιλαμβάνει μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες για την αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών, οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν από το στόμα. Οι ολικές οδοντοστοιχίες κατασκευάζονται από ακρυλικό, ενώ οι μερικές είναι είτε χρωμίου-κοβαλτίου, είτε Valplast (εύκαμπτο ακρυλικό υλικό χωρίς μεταλλικά μέρη).

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες, με εξειδίκευση σε εμφυτεύματα και χειρουργική στόματος, για περιπτώσεις που χρήζουν εξειδικευμένη επέμβαση.