Ενδοδοντία

Aρχική ενδοδοντική θεραπεία

H ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στο να σωθεί το δόντι. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του κατεστραμμένου ή νεκρού πολφού του ριζικού σωλήνα του δοντιού, μέσω του καθαρισμού του με χημικά και μηχανικά μέσα. Στη συνέχεια σφραγίζεται ο ριζικός σωλήνας με ένα μαλακό υλικό που στοχεύει στο να περιοριστεί η ανάπτυξη των μικροβίων σε αυτόν. Μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία τοποθετείται ένα προσωρινό σφράγισμα μέχρι να αποκατασταθεί το δόντι με ένα μόνιμο σφράγισμα ή μια στεφάνη . Η πρόγνωση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών είναι πολύ καλή με ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% εφόσον όλα τα στάδια γίνουν σωστά.

Στο ιατρείο μας η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται με τα πιο σύγχρονα μέσα για καθαρισμό και έμφραξη του ριζικού σωλήνα (μηχανοκίνητα εργαλεία, σύστημα υπερήχων, εντοπιστή ακρορριζίου, συσκευή θερμής γουταπέρκας). Επίσης διαθέτουμε μικροσκόπιο για την βέλτιστη ορατότητα του δοντιού, καθώς επίσης και ψηφιακή ακτινογραφία με πλάκες φωσφόρου για σημαντική μείωση της δόσης ακτινοβολίας προς τους ασθενείς.

Eπανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Στις περιπτώσεις όπου τα ήδη απονευρωμένα δόντια έχουν θεραπευθεί ατελώς μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση της φλεγμονής εκδηλώνοντας συμπτώματα όπως πόνος και οίδημα. Επιπλέον, τα δόντια με προηγούμενες ενδοδοντικές θεραπείες εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο να προσβληθούν από τερηδόνα. Όταν η τερηδόνα μάλιστα προχωρήσει τόσο βαθιά ώστε να φτάσει μέχρι το εμφρακτικό υλικό της απονεύρωσης, τότε μπορεί να γίνει επιμόλυνση και να εκδηλωθούν τα προαναφερθέντα συμπτώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις ενδείκνυται η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Η διαδικασία αυτή λόγω της ιδιαιτερότητάς της και της αυξημένης δυσκολίας της είναι προτιμότερο να γίνεται από εξειδικευμένους οδοντιάτρους- ενδοδοντιστές ενώ σύμφωνα με έρευνες τα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 77-89% μετά από 5 χρόνια.

Ακροριζεκτομές

Η ακροριζεκτομή είναι μια μικροχειρουργική επέμβαση που πραγματοποιούμε σε ένα δόντι στο οποίο η συμβατική ενδοδοντική θεραπεία δεν έχει πετύχει. Αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να σωθεί ένα δόντι. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανασήκωση των ούλων με σκοπό να αποκαλυφθεί η άκρη της ρίζας του δοντιού. Στη συνέχεια αφαιρούμε ένα πολύ μικρό τμήμα της, αποστειρώνουμε το πεδίο και τη σφραγίζουμε ανάστροφα. Τοποθετούνται έπειτα λίγα ράμματα στα ούλα ώστε να επουλωθούν οι ιστοί. Για να αυξήσουμε το ποσοστό επιτυχίας μίας ακροριζεκτομής, απαιτείται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια χειρισμών από τον θεράποντα καθώς και η χρήση υλικών και εργαλείων υψηλής τεχνολογίας.