Αισθητική Οδοντιατρική

Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια τείνουν να είναι πιο σκούρα (δυσχρωμικά) από τα υπόλοιπα δόντια. Η αποκατάσταση του σκούρου χρώματος αυτών των δοντιών, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο με τις κλασικές μεθόδους λεύκανσης. Η διαδικασία περιλαμβάνει την διάνοιξη του δοντιού στο σημείο όπου υπάρχει το σφράγισμα που κλείνει τη δίοδο προς το εσωτερικό του και την τοποθέτηση του λευκαντικού παράγοντα, αφού πρώτα καλύψουμε το εμφρακτικό υλικό της ρίζας με ένα προστατευτικό υλικό. Το δόντι τότε κλείνεται προσωρινά για 3-5 ημέρες, οπότε ο ασθενής επανέρχεται στο ιατρείο, και εάν απαιτείται, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού χρώματος.

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι

Για αυτή τη μέθοδο λεύκανσης απαιτούνται 2 συνεδρίες. Κατά την πρώτη γίνεται λήψη μέτρων από τον οδοντίατρο και κατασκευάζεται ένας νάρθηκας λεύκανσης. Στη δεύτερη συνεδρία, δίνονται στον ασθενή ο νάρθηκας, το υλικό λεύκανσης καθώς και οδηγίες χρήσης. Η λεύκανση γίνεται με την εφαρμογή των ναρθήκων στο σπίτι, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η θεραπεία διαρκεί από 2 έως 6 εβδομάδες, ανάλογα με την αρχική δυσχρωμία που υπάρχει. Το κόστος της θεραπείας είναι το μικρότερο από όλες τις διαδικασίες λεύκανσης και εξαρτάται από τη διάρκεια που θα χρειαστεί να εφαρμοστεί η λεύκανση. Η συντήρηση των αποτελεσμάτων της λεύκανσης, επιτυγχάνεται με την επανάληψη της διαδικασίας για μία εβδομάδα, ανά 6-12 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Εφόσον οι νάρθηκες εφαρμόζουν σωστά, το κόστος της επανάληψης είναι μόνο η αγορά των σωληνάριων λεύκανσης.

Λεύκανση δοντιών στο ιατρείο

Αυτή η διαδικασία λεύκανσης ολοκληρώνεται εξ ολοκλήρου στο ιατρείο υπό την επίβλεψη του οδοντιάτρου και ολοκληρώνεται σε μια συνεδρία της μίας περίπου ώρας. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ενώ σε περίπτωση που ο ασθενής επιθυμεί ακόμα πιο λευκά δόντια, η συνεδρία μπορεί να επαναληφθεί μετά από 1 εβδομάδα. Συντήρηση γίνεται είτε με την εφαρμογή λεύκανσης στο σπίτι με νάρθηκες, είτε με την επανάληψη της διαδικασίας κάθε 6-12 μήνες.

Για τις διαδικασίες της λεύκανσης απαιτείται ενδελεχής κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος πριν από την έναρξη της θεραπείας. Η λεύκανση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε υγιή στόματα. Επίσης προηγείται ο καθαρισμός των δοντιών ώστε να εξασφαλιστεί ότι και οι οδοντικές επιφάνειες είναι καθαρές και τα ούλα του ασθενή υγιή.

Όψεις ρητίνης και πορσελάνης

Οι όψεις είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις που τοποθετούνται στα πρόσθια δόντια για την διόρθωση δυσχρωμιών, κενών, του σχήματος ή της θέσης τους. Οι ενδείξεις και αντενδείξεις για κάθε υλικό εξαρτώνται από το περιστατικό και η επιλογή ανάμεσά τους γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες, απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.